Životní prostředí

Ochrana životního prostředí.

Společnost CC Servis si je vědoma odpovědnosti každého jednotlivce a společnosti k ochraně životního prostředí. Proto i my chceme přispět svojí činností k ochraně toho co je pro nás tak cenné.

Naší snahou je používat prostředky a materiály s co nejnižším negativním dopadem na životní prostředí. Například vozy s co nejnižšími emisemi. Pro udržování těchto vozů též ekologicky šetrné chemikálie a saponáty. V kancelářích používáme recyklovaný papír, třídíme odpad…